Avslappningstekniker för nack- & ryggbesvär

Om patienter med ryggbesvär kan lära sig avslappningsövningar finns det stora möjligheter för patienter att undvika spänningar i muskulatur vilket ofta leder till försämrad funktion i ryggraden och andra leder.


En av kiropraktorns huvuduppgifter vid ryggbesvär är att instruera avslappningsövningar för patienten med nack/ryggbesvär. Avslappningsövningarna skall korrigera spänningar/obalans i muskulaturen som finns hos patienter med tidigare felaktig hållning eller rörelsemönster.

Undervisningen i avslappningövningar inleds med att muskulaturen som visar ökad spänning (spasm, triggerpunkter, förkortning) skall spännas av. Därefter skall de svaga musklerna tränas.

När man pratar om avslappningsövningar är denna ordning nödvändig särskilt om musklerna med ökad spänning är motpart (antagonist) till de svaga musklerna.

Endast om denna obalans förbättras är det möjligt att hitta balansen mellan spända och svaga muskler.

När man arbetar med avslappningsövningar är det viktigt att man följer vissa principer. Det är mycket viktigt att man inte tröttar ut patienten. I början kan 20 min vara en lämplig tid som senare kan öka till 50 min.

I processen med avslappningstekniker kan det vara svårt för patienten initialt att lära sig ”hitta/använda” svaga muskler. De kan vara tröttande för nybörjare att koncentrera sig att aktivera svag muskulatur på rätt sätt. Det märker kiropraktorn lätt, eftersom patientens prestationer under avslappningsövningarna hastigt försämras.

Det är oftast fördelaktigt att börja med lättare uppgifter och träna mer komplexa rörelser senare. Under träning av svag muskulatur samt avslappningsövningar är det bäst att patienten ligger på rygg då kroppen är stabilast i den positionen.

Det är av yttersta vikt att patienten praktiserar avslappning/träning i hemma, så att hon/han senare inte behöver konsultera kiropraktorn så ofta. Slutligen skall patienten få övningar som motsvarar de dagliga aktiviteterna som patienten behöver utföra i sitt arbete osv.

Tekniken vid användandet av avlappningsövningar för spänd muskulatur rekommenderas följande.

  • Muskeln sätts först i en position där muskeln intar sin maximala längd utan töjning.
  • I detta ytterläge ber man patienten hålla emot med minimal kraft och andas in.
  • Detta motstånd skall hålla i 10 sekunder.
  • Därefter får patienten släppa efter (spänna av).
  • När patienten verkligen har slappnat av kan man uppnå ett större rörelseomfång.
  • Under denna avslappningsfas skall patienten andas ut.
  • Har man svårt med avslappningen kan patienten hålla emot ända upp till en halv minut.
  • Processen kan upprepas 3-5 gånger.