Axelbesvär

Det vanligaste problemet med axlar vilket leder till smärta är när patienten lyfter armen från sidan av kroppen vanligtvis innan 90˚. Orsaken är att skadade/svullna vävnader kläms under delar av skulderbladet.

Axelbesvär är ett vanligt smärtproblem. Besvären kan vara lokaliserade till axeln själv eller stråla ut i armen. Axelbesvär är ofta komplicerade eftersom många andra strukturer kan likna axelbesvär tex besvär från nacke, övre bröstkorgen eller organ såsom hjärtat, lungorna, levern, gallblåsan och magen.

När det gäller axelbesvär kan enbart muskulär obalans var orsaken till smärtan, obalansen leder till att vissa muskler spänner sig mer och ger symptom när tröttheten sätter in. Den mest utsatta muskeln är Trapezius (kappmuskeln) som i sin övre och mellersta del ger axelsmärta.

Behandling av axelbesvär. Omedelbar lindring av spänd muskulatur kan erhållas via avslappningstekniker samt triggerpunktsbehandling dock är det viktigt att den underliggande muskelobalansen behandlas med specifik träning.
Skulderbladet

Skulderbladet är en viktig struktur för axelns funktion. Störning mellan skulderbladet och överarmen beskrivs oftast som Frozen shoulder ( frusen axel ). Patienten är oftast kvinnor 45-65 års åldern med intensiv smärta i axeln som strålar ut i armen till underarmen. Besvären är oftast i tre stadier, var och en av 3-4 månaders längd. Efter tredje stadiet `töar´ den frusna axeln så att patienten är symptomfri efter ca 1 år.
Axelsmärta när man lyfter armen

Axelsmärta när man lyfter armen är den vanligaste smärtan. Den smärtan orsakas av störning av den mekanism som gör att huvudet på överarmen glider under skulderbladet och dess mjukdelar. Symptomen på den här typen av besvär är att när patienten lyfter armen från sidan av kroppen till ca 70 grader så uppstår smärta. Behandling av den här typen av axelbesvär består av mobilisering för att återställa ledspel. Man kan även prova antiinflammatorisk medicin eller injektioner.