Det naturliga sjukdomsförloppet i samband med ryggbesvär.

Kiropraktisk forskning visar att det inte finns några bevis på att ryggbesvär självläker till 90% inom 1 månad.

Även om många patienter med ryggbesvär avslutar sin behandling hos läkare så kvarstår ofta besvären i ryggraden.

Den kiropraktiska forskningen rekommenderar därför en behandling som sträcker sig över en tidsperiod som är längra än 1 månad. 

Forkningresultaten blir därmed mer tillförlitliga för att bedöma förbättring efter tex kiropraktisk behandling.