Ergonomisk vägledning minskar belastning hos städpersonal

En kiropraktisk studie undersökte effekten av muskelaktivitet och hållning efter ergonomisk vägledning.

I studien ingick 20 kiropraktorpatienter som arbetade som lokalvårdare.

Kiropraktorpatienterna fick utföra 20 min städning utan fokus på ergonomi och 20 min städning med fokus på ergonomi.

Under arbetstiden mättes muskelaktivitet i nacken samt ryggmuskulaturen på kiropraktorpatienterna. Dessutom kontrollerade man kroppens olika rörelser med en accelerometer.

Kiropraktorpatienterna som utförde städning med god kroppskontroll/ergonomi påvisade mindre muskulär belastning samt mindre rörelser i jämförelse med kiropraktorpatienterna som städade utan ergonomisk kontroll.

Den här undersökningen påvisar alltså hur viktigt det är att man får undervisning/vägledning i samband med städning.