Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom innebär att en nerv komprimeras i handleden.

Kompressionen av nerven sker i en trång tunnel som formas av handledens 8 små ben. Kompressionen påverkar först cirkulationen som försörjer nerven i handleden.

Patienten med karpaltunnelsyndrom upplever domningar och stickningar i handen och fingrar. Senare upplever patienten även smärta. I början uppträder symptomen vanligtvis på morgonen. Efter ytterligare en tid är besvären så pass kraftiga att patienten vaknar med smärtan på kvällen.

I komplicerade fall så upplever patienten även stickningar/domningar konstant under hela dygnet. Smärtor kan även stråla upp i armen ända till axeln. Besvären lindras när armen hänger löst vid sidan av kroppen samtidigt som man skakar handen. Tungt fysiskt arbete förvärrar symptomen.

Besvären kan i lindriga fall behandlas med mobilisering och stretching av handledens 8 st små ben som påverkar nerven i handleden. Det har även visat sig effektivt att använda en ortos (handledsstöd) i en avlastande position för nerven. I de fall där mobilisering eller en ortos ej förbättrar symptombilden kan man prova med en cortisonspruta. Om handen blir svag samt nervtester påvisar nedsatt nervfunktion är operativa ingrepp indikerade.