Kiropraktisk behandling

Smärta från leder och muskler hos människor är oftast lokaliserade till ryggraden. För att hitta orsaken till besvären är en noggrann undersökning nödvändig för att kiropraktorn skall kunna bedöma rätt omhändertagande.


Den kiropraktiska behandlingen skall vara ett resultat av en noggrann analys som bestämmer vilken typ av behandling som troligen är effektivast för att förändra patientens tillstånd.

Kiropraktorn kan använda sig av olika behandlingsstrategier.

  1. Manipulation är en teknik där man separerar ledytorna t ex mellan två kotor som är blockerade och smärtar. Manipulationen har två effekter: den återställer rörligheten och spänningarna i muskulaturen följs av avspänning.
  2. Traktion ( sträckbehandling ).
  3. Stretching.
  4. Övningar för att förbättra muskulaturens funktion/balans.
  5. Korrigera felaktiga rörelsemönster.
  6. Livsföring

Vid nästa besök skall patientens tillstånd ha förbättrats. Om tillståndet efter kiropraktisk behandling är oförändrat har behandlingen ej lyckats och bör ej upprepas. En serie av upprepade behandlingar utan effekt är oftast olämpligt. Kritisk analys av den pågående behandlingen och fortlöpande ändrade åtgärder är viktiga