Kiropraktisk undersökning

I dagens sjukvård är det relativt få som har kunskap att undersöka och behandla rygg och ledbesvär. Kiropraktorn har med sin univesitetsutbildning kunskapen att bedöma vilken typ av behandling som är lämplig för att uppnå bästa resultat.


Efter att patienten har beskrivit hur besvären började följer en kiropraktisk undersökning. Undersökning börjar med att man tittar på patienten bakifrån, från sidan och framifrån.

Man bedömer fötternas och knänas ställning och form.

Kiropraktorn undersöker eventuella snedheter i bäcken/ländrygg, skulderblad etc. Man undersöker även asymmetrier i muskulatur. Framifrån kan man t ex titta på huvudets position, navelns position. Patienten kan stå på vågar för att se om patienten belastar lika mycket på båda fötterna. En skillnad på 4 kg eller mindre anses som normalt för en patient av medelvikt.

Från sidan kan kiropraktorn undersöka svanken, bröstkorgens position, huvudställning etc.

Nästa steg i den kiropraktiska undersökningen är bedömning av rörligheten. Man testar hur mycket patienten kan röra sig framåt, bakåt, åt sidan samt vrida sig hö/vä. Kiropraktorn fortsätter sedan med undersökning av muskulatur t ex spänningar i muskler eller styrka. Sedan följer flera moment i den kiropraktiska undersökningen.

Palpation (känna med händerna) av olika vävnadernas beskaffenhet värme fuktighet, elasticitet och möjligheterna att kunna röra, tänja eller komprimera dem. Denna beskrivning är bara ett axplock av en kiropraktisk undersökning som förhoppningsvis leder till att man kan bestämma vilken typ av behandling som är lämplig för den drabbade patienten.