Kiropraktor – Ett framtidsyrke

Kiropraktorutbildning på en internationellt godkänd högskola eller universitet utgör basen för evidensbaserad medicin; principer som säkerställer kontinuerlig uppdatering och bästa möjliga förankring av klinisk praxis genom vetenskaplig dokumantation


Kiropraktik är en fascinerande vetenskap, som bygger på urgammal vishet och kunskap om den mänskliga kroppen. Redan för flera tusen år sedan hade man insikten att ryggraden spelar en viktig roll för det övergripande hälsotillståndet.

Man kände också till att kroppen har en otrolig kapacitet att läka sig själv om förutsättningarna är de rätta. Utifrån dessa allmänna sanningar utvecklades den kiropraktisk a behandlingsmetoden.

Kiropraktisk behandling sker vare sig utan mediciner eller kirurgiska ingrepp – den legitimerade kiropraktorns redskap är händerna (praktos = att göra; chiro = händerna).

Det finns idag ingen möjlighet att studera till kiropraktor i Sverige för att få en internationellt godkänd akademisk kiropraktorutbildning. För att få en internationellt godkänd akademisk kiropraktor utbildning måste du studera utomlands.

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) är ett medlemsförbund i SRAT som i sin tur är medlem i SACO. LKR i Sverige företräder gruppen högskoleutbildade kiropraktorer med internationell examen.

Medlemmar i LKR har enbart utbildats utomlands, den närmaste skolan ligger i Danmark. Utbildningen motsvarar 5 års heltidsstudier. Som utlandsstudent får du studiestöd från CSN. En lista på samtliga godkända skolor finner Du på www.kiropraktik.se/studievägledning.

Den femåriga högskoleutbildningen består av två delar.  Den första delen utgörs av teoretiska ämnen, såsom anatomi, fysiologi, biokemi och biomekanik. Den andra delen utgörs av såväl teoretiska som praktiska ämnen, t.ex. neurologi, ortopedi, patologi, diagnostik samt kiropraktiska teorier och behandlingsmetoder.

Den senare delen syfta till att integrera teoretisak och praktiska ämnen. Mot slutet av utbildningen ingår praktisk tjänsgöring i form av patientbehandlingar. Detta sker under handledning på skolornas kliniker.


Antagningskrav

– Avgångsbetyg från naturvetenskapligt program med lägst betyg G i matematik, fysik, kemi och biologi eller motsvarande komplettering på Komvux:

  • Matematik etapp 3 eller kurs D
  • Kemi kurs B
  • Fysik etapp 3 eller kurs A
  • Biologi etapp 2 eller kurs A

-Godkänd TOEFL – test (Test of English as a Foreign Language) vilket exempelvis kan göras vid amerikanska ambassaden.

-Rekommendationsbrev från Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR).

Då din utbildning sker utomlands finns oftast en blandning av olika nationaliteter på skolan vilket gör att du får vänner för livet. Efter din akademiska examen står dörren öppen för Dig som vill ha världen som arbetsfält. Som färdigutbildad kiropraktor är detta något unikt och ger Dig samtidigt ett stort antal möjligheter till professionell och personlig utveckling.

I ditt arbete som kiropraktor tar Du hand om patienter från alla områden, idrottare, gamla, kvinnor, män, barn etc. Du kommer varje dag ha nya utmaningar som gör att Din dag aldrig blir långtråkig. Genomsnittslönen är idag likvärdig med en allmänläkare, men man arbetar vanligtvis inte under helger eller har jour.

Många kiropraktorer driver sin egen klinik. Andra föredrar att vara anställd på vårdcentral eller att arbeta i team med olika kompetenser. Det finns stora möjligheter som kiropraktor att vidareutbilda sig inom andra medicinska områden så som neurologi, idrottsskador, ortopedi etc.

Kiropraktiken ingår även internationellt i Världshälsoorganisationen (WHO). WHO är en gren av FN som har ansvar för råd och grundläggande handlingsregler relaterade till hälsa. FN har publicerat ett dokument om kiropraktisk hälsovård – the WHO Guidelines on Basic Training and Safety in Chiropractic (WHO Guidelines).

Riktlinjerna har huvudsakligen skrivits för statliga hälsovårdinstanser med följande mål:

  • Klargöra minimum krav på kiropraktisk utbildning.
  • Förse statliga instanser med material för att kunna etablera en examinations- och registreringssystem för en yrkesmässig kvalificerad utövning av kiropraktik.
  • Stödja ett säkert utövande av kiropraktik.

Riktlinjerna behövs som respons på den snabbväxande populariteten beträffande kiropraktik i västvärlden. Med den ökande användningen av kiropraktik förekommer det en etablering av inadekvata utbildningsprogram som inte uppnår internationell standard.

Det är därför riktlinjerna från WHO har publicerats för att kunna ge riktlinjer till beslutsfattare om kiropraktisk utbildning, vilket ska försäkra om en säker och effektiv vård.

Har du frågor eller funderingar angående kiropraktik så finner du mer information på dessa länkar.