Migrän

Orsaken till migrän är ej helt säkerställd, dock kan vissa patienter med migrän förbättras med behandling hos kiropraktor.

De vanligaste symptomen vid migrän kan variera mycket från individ till individ. Vissa är milda och snabbt övergående. Andra är kraftiga anfall med intensiva nack/huvudsmärtor i 2-3 dygn. De flesta migränanfall följer ett bestämt mönster och kan indelas i en aurafas (illamående och känslig för ljus/ljud) och en smärtfas.

Migrän kan indelas i klassisk migrän eller vanlig migrän.

Klassisk migrän

Anfallet med migrän börjar med att blodådrorna i hjärnan dras samman i 15-20 min. patienten får ofta ett tecken på att anfall är på gång genom flimmer eller ljusglimtar/blixtrar framför ögonen. Förvarningen av migränattacken varierar mycket från person till person och kan innebära stickningar och domningar i armar och fötter, lätta förlamningar, uppkastningar och diarre, oro och hjärtklappning.
Därefter kommer en fas med kraftig smärta i den ena halvan av huvudet, där migränsmärtorna oftast är värst i tinningen, panna eller bakom ögonen.
Ett migränanfall kan vara från några få timmar till 2-3 dygn och följs ofta av illamående, yrsel, ljud- och ljuskänslighet.

Vanlig migrän

Vid vanlig migrän kommer smärtorna normalt utan förvarning i form av flimmer eller ljusfenomen i ögonen.
Huvudsmärtan är som regel jämnare fördelad än vid klassisk migrän, men är som regel halvsidig.
Illamående vid vanlig migrän är mindre vanligt.

Gemensamt för både klassisk och vanlig migrän är överkänslighet mot ljus och ljud.

Kiropraktisk behandling har visat sig kunna reducera både antal fall och intensitet hos personer med migrän. Det är därför bra att migränpatienter blir undersökta och behandlas för förekommande utlösande faktorer i muskler, leder och skelett.

Anfallsfrekvens vid klassisk och vanlig migrän

Några har 1-2 migränanfall per månad, andra kan ha 3-4 anfall per vecka.
Ett anfall kommer ofta när man ska koppla av, under helgen eller början av semestern.
Kvinnor kan ha regelbundna migränanfall relaterade till menstruationscykeln.
Det vanligaste är att anfallet sträcker sig över en dag. Patienter med migränproblematik känner redan på morgonen att ett migränanfall kommer. Anfallet är som regel över nästa dag.
Barn har ofta migränanfall under lite kortare tidsperiod. Vanligtvis under några få timmar.

Migränutlösande faktorer

Felfunktion i nackens strukturer.
Så kallade triggerpunkter i nacke och käkmuskulatur.
Migrän kan också utlösas av stress.
Starkt ljus/bullrig miljö.
Intensiva dofter.
Migrän kan också utlösas av oregelbunden livsstil/känslighet för vissa matvaror.
Hormonella faktorer som menstruation eller graviditet.
Bristande vätskeintag.

Detta kan själv göra vid migränanfall

Uppsök ett lugnt och gärna ett svalt rum.
Vid migränanfall finner vissa personer lindring i att ligga andra tycker bättre om att sitta upp.
Kyl pannan med kalla omslag.
Moderna migränmediciner kan ge effektiv lindring och stoppa minska anfall hos många. Personer med migrän kan också använda mediciner i form av nässpray, injektioner och stolpiller, eftersom illamående och uppstörningar kan förhindra intag av tabletter.

Förebyggande åtgärder vid migrän

Vilka faktorer som utlöser migrän varierar från person till person. Prova dig metodisk fram till vad som kan migränanfallet att upphöra. Det kan var nyttigt att föra en dagbok om din migrän vilket ökar dina kunskaper om ditt eget migränmönster.

Sträva efter regelbundna vanor och se till att få tillräckligt med sömn. För personer med migrän är det viktigt att stiga upp samma tid varje dag, även på helgerna. Ta hellre en tupplur under dagen, om du inte sovit tillräckligt.
Undvik mat och dryck som ger migränanfall.
Skärma av ögon från starkt solljus, använd mörka solglasögon.
För personer med migrän är det bra att undvika aktiv och/eller passiv rökning.
Undvik starka dofter. Parfym kan utlösa ett migränanfall.

De flesta karakteristiska symptomen vid huvudvärk som är relaterade till nackbesvär överensstämmer med symptomen vid migrän. Migrän orsakas delvis av en störning i cirkulationen vilket leder till migränanfall. Det som är intressant är att man hos många migränpatienter även hittar låsningar i nacken hos. Många migränpatienter kan därför förbättras om man behandlar låsningar i nacken.
Diagnos

Det måste betonas att vikten av en ordentlig undersökning för att undvika misstag. Det säkraste sättet att undvika misstag är att undersöka patienten med jämna mellanrum och att komplettera undersökningen närhelst något oväntat uppträder under behandlingen.
Balansstörning / yrsel

Symptom vid yrsel

Ordet yrsel är en generell beskrivning av ett symptom som ofta upplevs mycket individuellt från person till person. I medicinskt språkbruk skiljer vi mellan yrsel och vertigo.

Yrsel har de flesta av oss upplevt. Man känner sig vinglig och instabil och upplever en svajande och ostadig känsla. Många människor som får yrsel känner sig yra i huvudet och det kan svartna för ögonen.

Vertigo är en intensivare och kraftigare upplevelse av antingen omgivningen eller man själv snurrar runt; en karuselliknande känsla (gyratorisk vertigo). Andra upplever en gungande känsla, som om man är ombord på en båt (nautisk vertigo).

Orsaker till yrsel

Balansen är beroende på information från ögon, balansorgan och kroppens muskler och leder. De flesta orsakerna till yrsel är vanligtvis ofarliga.

Om yrsel följs av nedsatt hörsel, kraftigt öronsus, försämrad syn, feber, svår huvudvärk, hjärtklappning, bröstsmärtor eller andningssvårigheter, bör du kontakta läkare.

Nackens översta del

Nacken är programmerad att låta huvudet följa sinnesintryck från syn och hörsel. Balanssystemet är helt beroende av korrekt information från information från muskler och leder överst i nacken.

Störningar i nacken kan därför leda till yrsel vilket ofta är fallet hos patienter med Whiplash skador efter t ex bilolyckor. Det måste åter betonas vikten av en ordentlig undersökning beträffande balansstörning då dessa symptom kan variera beroende på vilken balansstörning/yrsel det gäller. Yrsel som kommer från nacken skylls oftast på nedsatt rörlighet av lederna i nacken och spänningar i nackmuskulaturen. Denna form av yrsel kan behandlas av en kiropraktor med att man normaliserar funktionen av nackens leder och muskler.