Musarm kan undvikas med vertikal datormus

En studie med kiropraktorstudenter påvisade att en mus med vertikal utformning medförde en förbättrad arbetsergonomi när man sitter vid datorn, eftersom man undviker vridande rörelser i underarmen.

Den vertikala positionen avlastar nerver, muskler och senor och minskar därmed risken att kiropraktorstudenten utvecklar musarm.