Rehabilitering varje dag lönar sig

En kiropraktisk studie på en klinik utvärderades 7 dagars rehabilitering i jämförelse med 5 dagar varje vecka. Bägge grupperna av kiropraktorpatienter fick sedvanlig dosering av övningar för muskel och ledbesvär.  I kiropraktorstudien mättes hur ofta man kunde resa sig från en stol, gå trappor och resa sig från liggande på golvet under en 2 minutersperiod.
Studien visade ingen skillnad mellan grupperna av kiropraktorpatienter beträffande ökad funktionsnivå. Däremot uppvisade gruppen med 7 dagars rehabilitering en snabbare utveckling av styrka och funktion. Antalet träningstimmar var också färre