Ryggbesvär hos barn

Återkommande ryggsmärtor är vanligt hos skolbarn.


Det vanligaste problemen i ryggraden är störningar i kotornas och musklernas funktion. Detta problem benämns oftast i litteraturen som en dysfunktion  ( nedsatt funktion ).

Dessa dysfunktioner faller inom två kategorier.

  1. För mycket rörlighet ( överrörlighet ).
  2. För lite rörlighet ( låsning ).

Hur identifierar man dessa störningar hos barn och ungdomar?

Tyvärr är det svårt att identifiera dessa störningar innan besvären uppträder. Ofta tar det många år innan man via röntgen kan upptäcka förändringar på ryggraden.

Kiropraktisk forskning påvisar dock att vissa detaljer i hur vi sitter, tränar och rör oss påverkar vår muskulatur och kotor.

Kiropraktisk forskning visar också att smärta är vanligt hos skolbarn i tidig skolålder (6-13 år). Så många som två tredjedelar av skolbarn som utfrågades hade återkommande smärtor i rygg eller huvud minst en gång i månaden. Hälften av dessa barn hade ont en eller flera gånger i veckan. Experter inom hälso- och sjukvården visar dock att viss forskning kan användas för att förebygga och behandla en rad ryggbesvär.

  1. Träning ökar styrkan, balans och bentäthet.  Detta en färskvara som måste underhållas.
  2. Slitna skor förändrar belastningen på höft, knä och fotled.
  3. Datoranvändning kan ge ungdomar dålig hållning.
  4. Långvarigt sittande ökar risken för ländryggsbesvär.

Ryggbesvären som debuterar hos skolbarn fortsätter ofta upp i vuxen ålder vilket kan ge en svår livssituation. Kiropraktorer har därför unika förutsättningar att förändra beteenden, behandla och ge råd om fysisk aktivitet eftersom kiropraktorn ofta träffar patienten vid flera tillfällen.

Här följer en beskrivning på ett patient fall.

Om barn/ungdomar upplever konstant ryggsmärta efter längre tid i sittande position måste personen informeras att fysisk aktivitet är nödvändigt, som till exempel promenader. Naturligtvis måste även stolens utformning samt bordet höjd kontrolleras.

Ett liknande exempel är smärta i ryggen vid framåtböjning, lyfta eller bära saker. Man får då undersöka eventuella felaktiga rörelsemönster.

Med ovan nämnda exempel är det uppenbart att en expert  har stora möjligheter att förebygga många smärtor från ryggraden.