Ryggbesvär hos unga förbättras med stolsits

Kiropraktisk forskning undersökte 250 ungdomar som fick prova en ergonomisk stolsits under några veckor. Kiropraktorerna jämförde en grupp som som fick vara utan sits och gruppen med ergonomisk sits.

De två olika grupperna fick sedan träffa kiropraktorerna och beskriva eventuella smärtor från ryggraden.  I mätningen hos kiropraktorerna fick man även mäta nivå av smärta under olika tider på dygnet.

Den kiropraktisk utvärderingen visade att gruppen med ergonomiska sittdynor minskade smärtan siginifikant under de fyra första veckorna då den ergonomiska sittdynan användes. Kiropraktorerna noterade även att smärtan markant minskade under efter middagen.