Smärtor i fötterna

Fotledstukningar är en vanligt förekommande skada vilket leder till smärtor i fötterna. Upp till 70% av alla som råkar ut för en fotledstukning har återkommande problem. Förutom smärtor i fötterna är återfallsfrekvensen stor att man stukar foten igen pg a att foten fortfarande är svag.

Därför är det viktigt att man får ett styrke och balansträningsprogram för den skadade foten. 

Forskning har visat att träning med gummiband signifikant förbättrar styrka samt balans hos patienter med smärtor i fötterna även hos personer som är friska.


Övningarna med gummiband är följande

1. Steg framåt.

Personen fäster ett gummiband kring den friska foten och fäster gummibandet ca 10 cm från golvet bakom foten. Den friska foten står ca 50 cm bakom den instabila foten. Med tyngden på den instabila foten tas ett steg framåt med den friska foten där gummibandet är fäst. Gummibandet måste vara spänt när man tar steget framåt med den friska foten.

2. Steg bakåt:

Utövaren står med den friska foten med gummibandet runt foten vänd mot fästpunkten.

Gummibandet är fortfarande fäst ca 10 cm från golvet. Med tyngdpunkten på den instabila

foten som står ca 40 cm bakom den friska foten med gummiband tas ett steg bakåt med

den friska foten.

3. Crossover:

Utövaren står med friska sidan mot fästpunkten för gummibandet med fötterna något isär.

Gummibandet är fäst om den friska fotleden. Med tyngden på den instabila foten förs den

Friska foten över den instabila foten så benen korsar varandra.

4. Motsatt Crossover:.

Utövaren står med den instabila sidan mot fästpunkten för gummibandet, med benen

korsade. Med gummibandet fäst om den friska foten utförs en rörelse så att man står med

fötterna separerade.

OBS! Gummibandet måste vara spänt när man gör övningarna.