Idrottsskador

Idrottare utsätter dagligen muskler och leder för stora påfrestningar, därför är det viktigt att undervisa idrottare att träna med god kvalitet och teknik för att undvika akuta eller kroniska skador. Kiropraktorer har goda kunkaper att vara behjälplig i dessa frågeställningar.

Idrottare med idrottskador möter ofta åtskilliga problem när han eller hon lider av smärta från ryggraden eller andra leder. Deras liv är visserligen inte i fara, men de kan vara oförmögna att fortsätta med sin idrott och i en del fall hotas de av invaliditet.
Varje rehabiliteringsbeslut för personer med idrottsskador måste baseras på en vetenskaplig utvärdering av orsak, prognos och behandling. Många gånger har idrottare inte fått adekvat behandling eller rehabilitering.
Ett ännu större hinder är at de flesta läkare inte fått lära sig detaljerad diagnos och analys av idrottskador så att väsentliga skador har gått obemärkt förbi.
Den läkare som inte känner igen förändringar i muskel- och vävnadsspänning, orsakade av smärta måst förlita sig på vad personen själv berättar. Läkaren måste också förlita sig på t ex röntgenbilder som ofta inte visar några förändringar hos yngre människor vilket medför att yngre idrottare med idrottsskador betraktas som simulanter eftersom röntgenbilden inte visar några förändringar.
Sammanfattningsvis, personer med idrottsskador så är nyckeln till framgångsrik rehabilitering att man kan identifiera störd ledfunktion, felaktig hållning och muskulär obalans. Utan bedömning av dessa faktorer misslyckas rehabiliteringen.