Ischias

Ischias beror på en irritation av en nerv. Vanligtvis beroende på en skada/störning av en disk i ryggraden. Smärtan börja oftast i ryggen och sprider sig till skinkan, låret, vaden och foten.

Ischias är ett tillstånd som beror på irritation av en nerv från ländryggen som kan stråla ner i skinkan, låret, underbenet samt foten. Oftast beror ischiasbesvären på en skadad disk. Besvären kan även bero på andra patologiska ( sjukdomar ) tillstånd. Med undantag från allvarliga sjukdomar är de flesta diskbråck med ischias ingen absolut operationsindikation ( behöver ej opereras ).
De flesta diskbråck föregås av smärtor i ländryggen. Det är därför som diskbråck anses som huvudorsaken inte bara till ischias utan också till smärtor i ländryggen. Det finns emellertid fall där ischias t ex i vaden är det första symptomet hos patienter som aldrig haft smärta i ländryggen.
Ischias kan liksom ländryggsmärta komma plötsligt efter någon klumpig rörelse, när man går upp på morgonen, lyfter något tungt osv. eller ischiasen kan komma så smygande att patienten inte riktigt kan komma ihåg eller beskriva de första symptomen.
Ischiassymptomen strålar ut i benet/tårna och förvärras ibland vid hosta eller nysning (en häftig hostattack kan t om framkalla ischias !). Smärtan i benet är ofta kombinerad med domningar, krypningar eller stickningar). Man kan även besväras av försämrad muskelstyrka vilket leder till svaghet i benet, man känner sig oförmögen att stödja sig på benet med ischiasbesvären.

Behandling av ischias


Med akut ischias kan det vara nödvändigt att vila ett par dagar, om möjligt i en ställning som ger maximal lindring av ischiasen. Man kan använda kuddar som stöd för att lindra ischiassmärtorna. Man kan även prova med sträckbehandling i den avlastande positionen. Om ischiassmärtorna lindras kan man behandla varje dag den första veckan.
Finns det låsningar/blockeringar kan man mobilisera ländryggen vilken kan ge väsentlig lindring av ischiasbesvären. Om lindring av ischiassmärtorna ej kan uppnås vare sig genom att lägga sig i i lämplig ställning eller med sträck och manipulation är man tvungen att använda smärtlindrande medicin.
Skulle ovan nämnda åtgärder ej förbättra ischiasbesvären eller att patienten ej kan lyfta foten eller tårna samt har svårigheter med avföring eller kasta vatten måste patienten genast bedömas för ev operation.