Kronisk smärta

Här kommer vi att skriva om kronisk smärta

Kronisk smärta är ofta relaterad till störd funktion i ryggraden eller andra leder. Den störda funktionen skapar alltid spänningar. Om dessa spänningar kvarstår under en längre tid (månader) uppstår kronisk smärta. Smärta är ett varningstecken för skadlig funktion, som måste rättas till i tid innan den övergår i kroniska smärta. Den här smärtan är troligen den vanligaste typen av smärta i hela organismen och är ett gissel som mänskligheten alltid har fått utstå.

Den kroniska smärtan pga ryggbesvär/ledproblem är en vanlig orsak till att människor söker hjälp, och har under tidernas gång mötts med en helt osannolik mängd olika behandlingsmetoder.

Om orsaken till den kroniska smärtan är lokaliserat till ryggraden pga en låsning i ryggradens leder kan manipulation av en kiropraktor vara en av de mest effektiva metoderna att minska smärtan.

Om behandlingen varit effektiv, skall smärtan ha förändrats tills nästa undersökning. Är den kroniska smärtan oförändrad måste man göra en ny bedömning/undersökning för att hitta orsaken till den kroniska smärtan.