Låsningar

I vårat vardagliga liv upplever vi ofta mindre låsningar i ryggraden när vi har suttit eller arbetat i felaktiga positioner under längre tid. Låsningar av mer permanent karaktär är ofta relaterat till skador till ryggraden eller muskulär obalans.

Om blockeringar i ryggraden eller andra leder uppträder hos barn eller ungdomar kan följderna vid första anblicken synas vara ganska obetydliga: lite övergående besvär, som t ex vid nackstelhet.

Men i ryggraden – i motsats till andra leder – kompenseras besvären i nacken lätt av andra delar av ryggraden och skadan blir dold under lång tid. Men denna kompensation har sitt pris – ökad belastning i andra områden kan leda till förslitning och ledbesvär. Förslitning är ofta den typiska följden av en långvarig överansträngning.

Förslitningarna i ryggraden eller andra leder gör området med besvär mer mottagligt för ytterligare skador med ledbesvär som följd.

Dessa störda rörelsemönster kan behandlas med manipulation av låsta/blockerade leder. Manipulation betyder att man med vissa grepp försöket återställa normal rörlighet i leder som är låsta/blockerade. Viktigt är också att patienten får hemövningar för att själv korrigera felaktiga rörelsemönster.

För att identifiera störda rörelsemönster är det viktigt att man undersöker hur patienten står/går, reser sig upp från framåtböjd ställning, lyfter armarna eller bär saker.

Det är i dessa olika moment kiropraktorn kan bedöma felaktiga rörelsemönster som orsakas av muskulär obalans. Dessa felaktiga rörelsemönster kan ibland vara ytterst fastlåsta och om patienten inte är väldigt ung är det tidskrävande att förändra dem.

Det är oftast lättast att träna en yngre än en äldre patient. Ännu viktigare är frågan om motivation. Det kan inte nog starkt betonas att kiropraktorns uppgift nästan lika mycket består i att motivera patienten som att behandla patientens ledbesvär.