Nackspärr

Nackspärr karakteriseras oftast med att nacken är roterad till höger eller vä sida och man har svårt att vrida huvudet till normalt läge.

Nackspärr är vanligast orsakat av låsning/blockering av nackkotorna. Nackspärren debuterar oftast efter vila i sängen med nacken i obekväm ställning, ibland efter bilkörning med öppet fönster eller efter ett kraftigt knyck med nacken.
Nackspärren är oftast på ena sidan av nacken och smärtan strålar ut mot ena axeln eller bakhuvudet. Huvudet hålles mycket stelt och vridet åt den smärtfria sidan. Det är svårt att vrida huvudet åt den smärtsamma sidan.

Nackspärren är oftast en blockering av halskota 2 och 3. Nackspärren behandlas med att nacken sträcks (utan smärta) med patienten liggande på rygg. Efter sträckbehandling mobiliseras kota 2 och 3 i nacken. Kvarstående muskelkramp behandlas med muskelavslappnande tekniker.