Stavgång sänker blodtrycket.

Stavgång har blivit en populär träningsform. Träningformen har låg skaderisk och är enkel att utöva.

En kiropraktisk studie på kvinnor i medelåldern undersökte kvinnor med olika kroppsliga symptom som ryggbesvär, högt blodtryck, fibromyalgi och nedstämdhet.

Två olika grupper testades på två större kiropraktorkliniker. Slutresultatet i den kiropraktiska studien visade att 10 veckors stavgång påvisade mindre ryggbesvär, förbättrad kondition, lägre blodtryck. De kiropraktiska patienterna förbättrade även sin sinnestämning. Tyvärr sågs ingen förbättring med smärtan hos de kiropraktiska patienterna med fibromyalgi.