Träning av balans en färskvara

En kiropraktisk studie som utfördes  under 10 veckor på en kiropraktorklinik visar att balans är en färskvara.

Personerna som utförde studien fick instruktioner av en kiropraktor vid fyra tillfällen.  De kiropraktiska övningarna utfördes sedan i hemmet varje dag.  De kiropraktiska balansövningarna bestod av träning med vikter och med bara kroppen som motstånd.

Efter 10 veckor jämförde man gruppen med instruktioner från kiropraktor med en kontrollgrupp utan balansträning. 

Den kiropraktisk träningsgruppen visade en klart förbättrad balansförmåga, men efter 4 månader utan träning i båda grupperna var det ingen skillnad mellan gruppen som tränat med kiropraktor och gruppen utan träning.

Kiropraktorstudiien visar att det behövs flera veckors träning för att förbättra balansen och att träning av balans behöver underhållas.