Träning för rygg- och nackbesvär

Beträffande träning av rygg och nackbesvär finns idag en stor variation av böcker, videofilmer och andra texter som påstår att ryggbesvären ska försvinna. Detta är ett problem då vissa övningar kan försämra ryggbesvären. Därför är det viktigt med personlig vägledning vid träning för rygg och nackbesvär.


Träning inom rehabilitering kallas idag medicinsk träningsterapi ( MTT ). Den typen av träning används bland kiropraktorer, sjukgymnaster samt läkare specialiserade inom rehabilitering av besvär från rörelseapparaten. MTT är väl definierat och några av de viktigaste kriterierna är att behandlingstiden per tillfälle är minst en timme. Den person som instruerar skall hela tiden finnas till hands och vägleda, motivera samt dosera träningen/övningarna tillsammans med patienten.

En av föregångarna i dessa kunskaper om träningen är Pehr Henrik Ling ( 1776-1839 ). ”Det finns inga mirakler i rehabilitering bortsett från det mirakel som finns i kroppens egna vävnader att återhämta sig från skador”. Allt övrigt är hårt arbete både för patienten och behandlingsansvarig.

Träningsupplägg för nybörjare under 2-3 veckor.

 • 20 min träning av hjärta/lungor så man blir svettig t ex löpband, hopprep, roddmaskin, motionscykel.
 • 4 specifika övningar anpassade till patientens behov med 30 repetitioner/övning.
 • 5-10 min konditionsträning.
 • Träningsupplägg efter 3 veckor.
 • 15-20 min träning hjärta/lungor.
 • 4 specifika övningar, se ovan
 • 5 min konditionsträning.
 • 4 specifika övningar, se ovan.
 • 5 min konditionsträning.

Viktigt att man tränar utan smärta dock finns vissa människor/patienter med långvarig smärta som trots att man minskar belastningen på övningar fortfarande har ont. I dessa fall får patienten själv hitta en lämplig nivå på smärta vid träning.

Vad är syftet med träning som behandling.

Minska smärtan

Smärtan är den stora boven.

Smärta orsakar:

 • Nedsatt muskelkraft.
 • Nedsatt rörlighet.
 • Nedsatt koordination.

På vilket sätt förbättrar träning besvär i nacken och ryggen?

Forskning indikerar på att minskad blodcirkulation i muskulaturen leder till ökad irritation i muskulaturen vilket leder till spänningar. Ökade spänningar leder till smärta. Smärtan kan leda till inflammation som ytterligare ökar smärtkänsligheten i muskulaturen. Pågår detta för länge utvecklas en ”ond cirkel ” med muskelspänningar/smärta.

Träning förbättrar:

 • Cirkulationen i muskulatur.
 • Ökar kontrollen muskelkontrollen i förhållande spänning/avslappning.
 • Förbättrad koordination/kontroll i muskulatur.
 • Ökar endorfiner ( smärthämmande substanser ) i muskulaturen.
 • Ökar motivation att träna då smärtan minskar.