Varför gör det ont?

Alla människor har någon gång i livet upplevt smärta. Smärta är en stark upplevelse och har ett stort överlevnadsvärde. En människa som är okänslig för smärta kan ej identifiera skador som är livshotande.

Smärta brukar beskrivas som ” en obehaglig upplevelse som är förknippad med skada” Denna funktion är viktig för att skydda oss mot aktiviteter/händelser som kan skada kroppen.

För att förstå smärta måste vi skilja mellan akut och kronisk smärta. Akut smärta uppstår vid en plötslig aktivering av känslekroppar i hud, muskler, organ etc.

Aktiveringen av dessa känselkroppar skickar elektriska  impulser till ryggmärgen. Från ryggmärgen vidarekopplas dessa elektriska signaler till hjärnan som registrerar smärtan. Impulserna sker snabbt för att hjärnan skall kunna registrera att en skada hotar t ex att rycka bort handen från en glödhet panna.

Kronisk, eller långvarig smärta som är en bättre beskrivning, kan många gånger läka ut eller försvinna. Det finns dock tendens att den kroniska smärtan ökar ju längre tid som smärtan finns kvar. Att den kroniska smärtan ibland finns kvar efter läkning har knappast något värde.

Att denna process av kronisk smärta finns kvar tycks påverkas av en rad faktorer såsom psykologiska, sociala, religösa och existensiella. De flesta har någon gång registrerat att smärtan påverkas av, om vi är trötta, hungriga, fryser, känner sig sjuk etc. Av dessa skäl är det viktigt att bedöma kronisk smärta ur en bred synvinkel.

Många fall av smärta påverkar individens hela livssituation. Ofta möts dessa människor av misstro från omgivningen och sjukvården. Kiropraktorn kan vara till stor hjälp med sin kunskap om smärtans olika dimensioner, samt att respektera patientens upplevelse av smärta. Det viktigaste är oftast att patienten inte blivit trodd.

Kiropraktorn har ett flertal metoder att lindra smärtan. Avslappningstekniker, hemövningar (rörelse lindrar ofta smärta), korrigera felaktiga arbetsställningar och kroppshållning. En individuell behandlingsplan med god kommunikation samt rätta strategier leder ofta till ett nytt liv och ökat välbefinnande för den som har drabbats av smärta.