Whiplash

Whiplash förknippas ofta med skador som är relaterade till bilolyckor där någon blir påkörd bakifrån. Direkt efter olyckan är det vanligt att den som blivit påkörd inte har några alarmerande symptom. Inte förrän några timmar efter eller dagen efter kan personen notera besvär i nacken, huvdvärk, yrsel, koncentrationssvårigheter, domningar i armar, käkvärk etc. Intressant är att Whiplashskadade som har varit fysiskt aktiva innan olyckan återhämtar sig snabbare. Starkare muskler?

Den fysiska aktivitetsnivån innan olika typer av skador har i tidigare undersökningar visat sig vara betydelsefullt för hur snabbt människor återhämtar sig efter olika typer av muskel och skelettskador.

Därför har brittiska forskare undersökt olika grupper med whiplashskada utifrån deras tidigare fysiskt aktivitet: låg, måttlig eller hög. Undersökning visade att de som varit fysiskt aktiva innan olyckstillfället återhämtade sig mycket snabbare än de som inte varit fysiskt aktiva.

Även smärtan uppfattas mycket lägre för dem som varit fysiskt aktiva. Dessutom kunde gruppen som haft en måttlig eller hög aktivitetsnivå innan whiplashskadan i betydligt större omfattning återgå till sitt arbete.
Ländryggssmärta kan ha många orsaker

Det är inte alltid självklart att ont i nedre ryggen alltid härstammar från ryggen. När man gör en bedömning av smärtor från nedre ryggen (ländryggen) visar det sig inte så sällan att när patienten får beskriva sina besvär, kombinerat med undersökning och eventuell röntgen att smärtan som patienten upplever har sitt ursprung från någon annan struktur i närliggande område.

Om patienten även klagar över ljumsksmärtor, smärta vid gång samt nedsatt rörlighet i höftleden kan man istället misstänka att höftleden och dess närliggandestrukturer kan vara orsaken besvären i nedre ryggen.

En undersökning som utfördes på 200 personer som sökte för besvär i nedre ryggen visade det sig att efter noggrann bedömning av ryggspecialister att besvären hos 5% härstammade från höften, 2.5% från bäckenleden (sacroiliacleden) och i 18% av fallen hade patienten en kombination av olika besvär.

Forskningsstudien påvisade att en ordentlig undersökning är viktig för att patienten skall få en korrekt diagnos och lämplig behandling.